icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Innsatsteam

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Innsatsteamet tilbyr opptrening i daglige aktiviteter, og kan bistå deg i å gjenvinne funksjon og mestre dagliglivet etter skade eller om du har hatt en større endring i funksjon, helse- eller livssituasjon. Teamet består av faggruppene sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Målgruppe

  • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller institusjon som har behov for tverrfaglig hjelp.
  • Hjemmeboende som har et brått eller gradvis fall i funksjon, som ønsker å oppnå et bedre funksjonsnivå.

Aktuelle tiltak kan være:

  • Kartlegging av helsetilstand og forhold som forringer din mulighet til aktivitet og deltakelse.
  • Formidler kunnskap om sykdom og konsekvenser av denne, samt viktige forholdsregler i livsførsel.
  • Funksjonsutredning, fysisk funksjonstrening og trening i å utføre og delta i dagliglivsaktiviteter i og utenfor hjemmet.
  • Tilrettelegging av bolig / omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler.

Kriterier/vilkår

Du må være motivert for å heve ditt funksjonsnivå / finne løsninger på utfordringer i hverdagen.

Tidsavgrenset innsats

Innsatsteamet jobber sammen med deg i en tidsavgrenset periode der dine mål og ønsker om aktivitet er utgangspunktet for vårt arbeid. Teamet samarbeider tett med andre tjenester i kommunen, blant annet hjemmetjenesten når det er behov for videre oppfølging.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa
___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Innsatsteamet kommer hjem til deg, og sammen med deg kartlegger vi din situasjon og utarbeider mål for hva du synes er viktig å mestre i hverdagen.

Skjema

Serviceerklæring for innsatsteam

Søknaden sendes til

Ås kommune
Søknadskontor for helse og omsorg
Enhet for forvaltningstjenester
Postboks 195
1431 Ås

Tlf. 64 96 25 90.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Forvaltning voksne
Telefon:64 96 25 90
Epost:forvaltningsenheten@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
Besøksadresse:Tunveien 2, u.etg. Moer sykehjem

Ansvarlig enhet

Avdeling:Forvaltning voksne
Telefon:64 96 25 90
Epost:forvaltningsenheten@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
Besøksadresse:Tunveien 2, u.etg. Moer sykehjem

Kontaktpersoner

Navn:Gry Mathisen
Tittel:Enhetsleder
Telefon:64 96 25 05
Epost:gry.mathisen@as.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-01-25 14:07