icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Kultur   ›   Ås internasjonale kultursenter   ›   Aktuelt og arrangementer/news and events
Nyanga

  

Innsamling av instrumenter og dansesko til Sør-Afrika/Collecting instruments and dance shoes for South Africa

Nyanga Township regnes som den fattigste delen av Cape Town. Her holder Nyanga Arts Development centre til. Frivillige artister gir her gratis undervisning til barn og unge innen forskjellige kunstarter.de jobber også inn i skolene. De ønsker seg flere instrumenter å spille på og ballettsko til danseundervisningen. Vi håper å sende en container med instrumenter og dansesko ned i løpet av vinteren. Vi ønsker å komme i kontakt med alle som har instrumenter liggende som ikke lenger er i bruk. Alt tas i mot med takk. Ta kontakt med kultruskolen hvis du har noe å gi bort eller ta kontakt på facebooksiden: Innsamling av instrumenter til Nyanga Arts Development

Nyanga Township regarded as the poorest part of Cape Town . Here you can find Nyanga Arts Development center. Volunteer artists here provides free education to children and young people within different arts activities. They also works into the schools in the township . They need more instruments to teach the children to play and also ballet shoes. We hope to send a container with instruments, equipment and dancing shoes  down during the winter. We hope to get in touch with all those who have instruments they don’t need or use anymore and also used ballet shoes. Contact Culture School of Ås if you have something to give away or take contact at  facebook  : Innsamling av instrumenter til Nyanga