icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   OrganisasjonskartLedere i Ås
Navn Tittel Telefon
Øverås, Natalia Avdelings sykepleier Tunveien 5, Ås demenssenter 64 96 21 69
Wiggen, Tonje Avdelingsleder 64 96 25 06
Wilberg, Monica Kjexrud Avdelingsleder Tunveien 1 64 96 27 51
Mathisen, Gro Avdelingsleder aktivitetssenteret Moer 64 96 25 05
Hanssen, Solgunn Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester distrikt nord 64 97 50 21
Bjørnereim, Lise Marit Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester distrikt sør 64 96 25 75
Balabadan, Mary Vic Avdelingssykepleier 1A/1B, Moer sykehjem 64 96 25 30
Johansen, Elin Avdelingssykepleier 1AB Ås Demenssenter 64 96 23 29
Larsen, Marion Avdelingssykepleier 1CD Moer sykehjem 64 96 25 31
Heiaas, Lene Avdelingssykepleier 2AB Moer sykehjem 64 96 25 32
Ekeberg, Linda Avdelingssykepleier 2AB, Ås demenssenter 64 96 23 09
Kristiansen, Svensvik Catharina Avdelingssykepleier 2C/D Moer sykehjem 64 96 25 33
Selvik, Marianne Biblioteksjef 64 96 23 71
Bekkevard, Arve Byggesak- og geodatasjef 64 96 24 31
Sypriansen, Roy Eiendomssjef 64 96 24 45
Petterson, Vigdis Enhetsleder Dr.Sødringsvei 64 96 27 31
Svendstad, Gro K. Enhetsleder Moer sykehjem 64 96 25 01
Vigstad, Kari Ørsal Enhetsleder bolig og avlastning unge 64 96 22 91
Kristiseter, Wenche Enhetsleder boliger voksne 64 96 22 82
Simensen, Anette Meum Enhetsleder enhet rus og psykisk helse 64 96 25 61
Sæbjørnsen, Camilla Enhetsleder for kultur, idrett og friviliighet 64 96 20 90
Mathisen, Gry Enhetsleder forvaltning 64 96 25 05
Martinsen, Ståle Enhetsleder helsedrift 64 96 25 74
Talleraas, Olaug Enhetsleder kommunalteknisk 64 96 24 22
Ek, Lise Enhetsleder Ås demenssenter 64 96 25 02
Siggerud, Ingeborg Enhetssleder hjemmebaserte tjenester 64 96 25 04
Østby, Kristin Fagkoordinator, distrikt sør 64 96 25 76
Leinhardt, Marit Roxrud Kommunalsjef helse og mestring 64 96 22 01
Benestad, Ellen Kommunalsjef oppvekst og opplæring 64 96 21 01
Pedersen, Nils Erik Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 64 96 24 01
Storhaug, Sidsel Kommuneoverlege 64 96 22 02
Julseth, Lars Martin Landbrukssjef 64 96 20 81
Kaspersen, Grethe Leder Dagavdelingen, Ås demenssenter 64 96 23 64
Tilley, Helga Leder PPS 64 96 21 31
Grøholt, Knut Leder boligkontoret 64 96 24 43
Høeg, Carl F. Leder lokalhistorisk arkiv 64 96 23 78
Falao, Randi NAV-leder
Wenche Vedhugnes Organisasjons- og personalsjef 64 96 20 61
Heir, Trine Tønnessen Rektor Brønnerud skole 64 96 42 02
Sæthre, Dag Rune Rektor Kroer skole 64 96 28 01
Dahlsrud, Tone Anett Rektor Nordby skole 64 96 44 01
Sandvig, Annvor Hettlelid Rektor Nordbytun ungdomsskole 64 96 44 51
Krogh, Nina Rektor Rustad skole 64 96 29 01
von Porat, Cathrine Rektor Sjøskogen skole 64 97 42 51
Karlsen, Olav-Helge Rektor Solberg skole 64 96 28 21
Sirnes, Svein Magne Rektor voksenopplæringen 64 96 21 51
Heen, Grethe Iren Rektor Ås ungdomsskole 64 96 26 02
Fosstuen. Håvard Rektor Åsgård skole 64 96 21 71
Vogt, Sjur Renholdsleder 959 39 726
Christensen, Trine Rådmann 64 96 20 02
Hovden, Linda Styrer Frydenhaug barnehage 64 96 26 61
Kolstad, Cecilie Styrer Solbergtunet barnehage 64 96 28 31
Davidsen, Linda Styrer Søråsteigen barnehage 64 96 27 01
Langaard, Mette Styrer Togrenda barnehage 64 96 27 11
Kvarum, Solveig Styrer Vinterbro barnehage 64 97 42 91
Schou, Jeanette Virksomhetsleder barnehage
Grønli, Vibeke Aaser Virksomhetsleder grunnskole
Plur, Alexander K. Virksomhetsleder kultur og fritid
Grepperud, Ellen Virksomhetsleder samfunnsutvikling 64 96 20 71
Schmidt, Emil Økonomisjef 64 96 20 31