icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Organisasjonskart   ›   Ledere i ÅsLedere i Ås
Navn Tittel Telefon
Selvik, Marianne Biblioteksjef 64 96 23 71
Bekkevard, Arve Byggesak- og geodatasjef 64 96 24 31
Kristiseter, Wenche Enhetsleder Boliger voksne 959 39 696
Christophersen, Kim B. Enhetsleder Forebyggende helsetjenester 466 45 657
Moberg, Anders Enhetsleder Kulturskole 908 80 430
Svendstad, Gro K. Enhetsleder Moer sykehjem 64 96 25 01
Balabadan, Mary Vic Enhetsleder Moertunet 64 96 25 02
Bordi, Heidi I. Enhetsleder barnevern 959 51 931
Stenmarck, Stina Enhetsleder bolig og avlastning unge 64 96 22 91
Simensen, Anette Meum Enhetsleder enhet rus og psykisk helse 64 96 25 61
Sæbjørnsen, Camilla Enhetsleder for kultur, idrett og friviliighet 64 96 20 90
Mathisen, Gry Enhetsleder forvaltning 64 96 25 05
Martinsen, Ståle Enhetsleder helsedrift 64 96 25 74
Talleraas, Olaug Enhetsleder kommunalteknisk 64 96 24 22
Siggerud, Ingeborg Enhetssleder hjemmebaserte tjenester 64 96 25 04
Stokke Brandsgård, Janne Fungerende styrer Frydenhaug barnehage 64 96 26 60
Jørgensen, Tove Kreppen Kommunalsjef 909 43 418
Leinhardt, Marit Roxrud Kommunalsjef helse og mestring 64 96 22 01
Benestad, Ellen Kommunalsjef oppvekst og opplæring 64 96 21 01
Pedersen, Nils Erik Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 64 96 24 01
Julseth, Lars Martin Landbrukssjef 64 96 20 81
Tilley, Helga Leder PPS 64 96 21 31
Falao, Randi NAV-leder
Vedhugnes, Wenche Organisasjons- og personalsjef 64 96 20 61
Heir, Trine Tønnessen Rektor Brønnerud skole 64 96 42 02
Sæthre, Dag Rune Rektor Kroer skole 64 96 28 01
Dahlsrud, Tone Anett Rektor Nordby skole 64 96 44 01
Sandvig, Annvor Hettlelid Rektor Nordbytun ungdomsskole 64 96 44 51
Krogh, Nina Rektor Rustad skole 64 96 29 01
von Porat, Cathrine Rektor Sjøskogen skole 64 97 42 51
Karlsen, Olav-Helge Rektor Solberg skole 64 96 28 21
Sirnes, Svein Magne Rektor Ås læringssenter 64 96 21 51
Heen, Grethe Iren Rektor Ås ungdomsskole 64 96 26 02
Fosstuen, Håvard Rektor Åsgård skole og SFO 977 14 231
Christensen, Trine Rådmann 64 96 20 02
Eid, Anne Stabsleder Service og kommunikasjon 958 08 374
Kolstad, Cecilie Styrer Solbergtunet barnehage 64 96 28 31
Davidsen, Linda Styrer Søråsteigen barnehage 64 96 27 01
Langaard, Mette Styrer Togrenda barnehage 64 96 27 11
Kvarum, Solveig Styrer Vinterbro barnehage 64 97 42 91
Svendby, Lene Øie Styrer, Tunveien barnehage 932 43 603
Berge-Tukh, Monica Virksomhetsleder Barn, unge og familie 977 16 050
Guttormsen, Heidi Virksomhetsleder Hjemmebaserte tjenester 908 40 316
Bjerke, Anette Virksomhetsleder Teknikk 930 16 206
Schou, Jeanette Virksomhetsleder barnehage
Grønli, Vibeke Aaser Virksomhetsleder grunnskole
Plur, Alexander K. Virksomhetsleder kultur og fritid
Grepperud, Ellen Virksomhetsleder samfunnsutvikling 64 96 20 71
Ruud-Hansen, Sissel Virksomhetsleder sykehjem og boliger 938 87 797
Schmidt, Emil Økonomisjef 64 96 20 31