icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   OrganisasjonskartLedere i Ås
Navn Tittel Telefon
Falao, Randi NAV-leder
Schou, Jeanette Virksomhetsleder barnehage
Plur, Alexander K. Virksomhetsleder kultur og fritid
Grønli, Vibeke Aaser Virksomhetsleder grunnskole
Grøholt, Knut Leder boligkontoret 64 96 24 43
Christensen, Trine Rådmann 64 96 20 02
Schmidt, Emil Økonomisjef 64 96 20 31
Wenche Vedhugnes Organisasjons- og personalsjef 64 96 20 61
Grepperud, Ellen Virksomhetsleder samfunnsutvikling 64 96 20 71
Julseth, Lars Martin Landbrukssjef 64 96 20 81
Sæbjørnsen, Camilla Enhetsleder for kultur, idrett og friviliighet 64 96 20 90
Benestad, Ellen Kommunalsjef oppvekst og opplæring 64 96 21 01
Tilley, Helga Leder PPS 64 96 21 31
Sirnes, Svein Magne Rektor voksenopplæringen 64 96 21 51
Øverås, Natalia Avdelings sykepleier Tunveien 5, Ås demenssenter 64 96 21 69
Fosstuen. Håvard Rektor Åsgård skole 64 96 21 71
Leinhardt, Marit Roxrud Kommunalsjef helse og mestring 64 96 22 01
Storhaug, Sidsel Kommuneoverlege 64 96 22 02
Kristiseter, Wenche Enhetsleder boliger voksne 64 96 22 82
Vigstad, Kari Ørsal Enhetsleder bolig og avlastning unge 64 96 22 91
Ekeberg, Linda Avdelingssykepleier 2AB, Ås demenssenter 64 96 23 09
Johansen, Elin Avdelingssykepleier 1AB Ås Demenssenter 64 96 23 29
Kaspersen, Grethe Leder Dagavdelingen, Ås demenssenter 64 96 23 64
Selvik, Marianne Biblioteksjef 64 96 23 71
Høeg, Carl F. Leder lokalhistorisk arkiv 64 96 23 78
Pedersen, Nils Erik Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 64 96 24 01
Talleraas, Olaug Enhetsleder kommunalteknisk 64 96 24 22
Bekkevard, Arve Byggesak- og geodatasjef 64 96 24 31
Sypriansen, Roy Eiendomssjef 64 96 24 45
Svendstad, Gro K. Enhetsleder Moer sykehjem 64 96 25 01
Ek, Lise Enhetsleder Ås demenssenter 64 96 25 02
Siggerud, Ingeborg Enhetssleder hjemmebaserte tjenester 64 96 25 04
Mathisen, Gry Enhetsleder forvaltning 64 96 25 05
Mathisen, Gro Avdelingsleder aktivitetssenteret Moer 64 96 25 05
Wiggen, Tonje Avdelingsleder 64 96 25 06
Balabadan, Mary Vic Avdelingssykepleier 1A/1B, Moer sykehjem 64 96 25 30
Larsen, Marion Avdelingssykepleier 1CD Moer sykehjem 64 96 25 31
Heiaas, Lene Avdelingssykepleier 2AB Moer sykehjem 64 96 25 32
Kristiansen, Svensvik Catharina Avdelingssykepleier 2C/D Moer sykehjem 64 96 25 33
Simensen, Anette Meum Enhetsleder enhet rus og psykisk helse 64 96 25 61
Martinsen, Ståle Enhetsleder helsedrift 64 96 25 74
Bjørnereim, Lise Marit Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester distrikt sør 64 96 25 75
Østby, Kristin Fagkoordinator, distrikt sør 64 96 25 76
Heen, Grethe Iren Rektor Ås ungdomsskole 64 96 26 02
Hovden, Linda Styrer Frydenhaug barnehage 64 96 26 61
Davidsen, Linda Styrer Søråsteigen barnehage 64 96 27 01
Langaard, Mette Styrer Togrenda barnehage 64 96 27 11
Petterson, Vigdis Enhetsleder Dr.Sødringsvei 64 96 27 31
Wilberg, Monica Kjexrud Avdelingsleder Tunveien 1 64 96 27 51
Sæthre, Dag Rune Rektor Kroer skole 64 96 28 01
Karlsen, Olav-Helge Rektor Solberg skole 64 96 28 21
Kolstad, Cecilie Styrer Solbergtunet barnehage 64 96 28 31
Krogh, Nina Rektor Rustad skole 64 96 29 01
Heir, Trine Tønnessen Rektor Brønnerud skole 64 96 42 02
Dahlsrud, Tone Anett Rektor Nordby skole 64 96 44 01
Sandvig, Annvor Hettlelid Rektor Nordbytun ungdomsskole 64 96 44 51
von Porat, Cathrine Rektor Sjøskogen skole 64 97 42 51
Kvarum, Solveig Styrer Vinterbro barnehage 64 97 42 91
Hanssen, Solgunn Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester distrikt nord 64 97 50 21
Vogt, Sjur Renholdsleder 959 39 726