2017-07-03 Graving i Toveien

2017-07-03 Graving i Toveien

  

Hvor graves det i Toveien nå?

Mandag 3. juli sjekket vi hvor langt man var kommer med utskiftingen av vannrør i Toveien.

Som vi ser av bildet, holder de nå på i krysset Svalestien og Toveien. Du kan lese mer om den generelle framdriften her. For de litt mindre lokalkjente, så er det like ved Togrenda barnehage.