Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Hvem fortjener miljøvernprisen 2011?

Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge deles ut hver høst.
Prisen skal gå til personer under 20 år eller foreninger, grupper og skoleklasser som har utført en spesiell innsats for natur og miljøvernet i kommunen. Prisen består av et stipend på kr.10.000,- samt diplom. Kandidater vurderes ut fra innkomne forslag og jury er Barn- og unges kommunestyre.
 
Send inn forslag med en kort begrunnelse om hvorfor akkurat din kandidat fortjener årets miljøvernpris innen 1. november 2011!
 
Forslag sendes på e-post tilpost@as.kommune.noeller i brev tilÅs kommune v/Plan og utviklingsavdelingen, Postboks 195, 1431 ÅS. Merk e-post og brev med ”Miljøvernprisen 2011”.
 
For mer informasjon,  kontakt Plan- og miljøvernrådgiver Elisabeth Hinteregger, tlf: 64 96 20 74, elisabeth.hinteregger@as.kommune.no.