icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Høye dunk/smell i kumlokk ved overkjørsel

Vei
2018-11-07 15:44 (#52670)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Utenfor Ødegårdsfaret 3
Kart (59.7374301, 10.762436200000025)


Kumlokk utenfor Ødegårdsfaret 3 (på gangveien).
Denne forstyrrer hele døgnet.
Kommentar fra kommunen:

Hei, og beklager sent svar på denne.

Det er ikke første gang vi får henvendelse på denne men det er vegvesenets ansvar på dette strekket og henvendelsen bes rettet den veien.

Vegvesen.no

martin