icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus inngang Skoleveien

Ås rådhus inngang Skoleveien

  

Høring Kommuneplan 2015-2027

Kommunestyret i Ås vedtok i møte den 11.02.2015 og den 14.03.2015 å legge forslag til Kommuneplan for Ås 2015-2027 ut til offentlig ettersyn.

Utkastet består av en samfunnsdel (tekstdel) og en arealdel (planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart). Kommunens innbyggere, politiske partier, frivillige organisasjoner, nabokommuner, regionale og statlige myndigheter inviteres med dette til å gi sine uttalelser til høringsforslaget. Vi håper på en aktiv og bred diskusjon om utviklingen i kommunen, og innholdet i kommuneplanforslaget.

Nye utbyggingsarealer som er foreslått lagt inn i kommuneplanens arealdel er konsekvensutredet. Papirutgave kan også leses på Rådhuset, Skoleveien 1, 1430 Ås, eller fås ved henvendelse til Servicetorget.

Frist for å uttale seg er 01.06.2015. Uttalelser må være skriftlige, datert og signert med navn og svaradresse. Det oppfordres til å bruke standardisert skjema for uttalelser. 

Bruk elektronisk høring, last ned link her.

Uttalelser sendes Ås kommune, Plan og utvikling, PB 195, 1431 Ås eller til post@as.kommune.no.

I forbindelse med høringen arrangeres det to informasjonsmøter om planforslaget, disse er:

  • Sjøskogen skole - Ballsalen - 14. april kl. 18.00

  • Ås kulturhus - Store sal - 23. april kl. 18.00

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med:

Plan- og utviklingssjef Greta Elin Løkhaug, telefon: 64 96 20 73,
e-post: greta.elin.lokhaug@as.kommune.no

Rådgiver Liv Søyseth, telefon. 64 96 20 75,
e-post: liv.soyseth@as.kommune.no

Rådmannen i Ås

Vedlegg:

Kommueplanens samfunnsdel
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart
Vedtak i kommunestyret, Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027
Vedtak i kommuestyret, Forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2027
Konsekvensutredning arealinnspill, rådmannes anbefalinger, sist revidert 14.04.2015
ROS-analyse for nye utbyggingsområder
Arealregnskap dyrket/dyrkbar jord
Boligprogram 2015-2030

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her