icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
beholdere

  

Høring av ny renovasjonsforskrift

Forslag til forskrift for husholdningsavfall i Ås kommune - høringsfrist 27. mai 2011.

Ås kommune har i møte 15.12.2011 vedtatt å innføre ny renovasjonsordning, Kretsløp Follo, utredet av Follo Ren IKS, der Ås er en av fem eierkommuner.

Follo Ren IKS har utarbeidet den nye renovasjonsforskriften for nytt renovasjonssystem - Kretsløp Follo. Ny felles renovasjonsforskrift tar sikte på forenklinger og harmonisering mellom kommunene.

Renovasjonsforskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. Den omfatter alle registrerte bebygde grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i deltagerkommunene.

Forslaget sendes med dette ut på høring etter reglene i forvaltningslovens § 37, 1. ledd. Skriftlige høringsuttalelser må være Ås kommune i hende innen fredag 27. mai 2011 og merkes "Ny renovasjonsforskrift".

Høringssvaret ønskes om mulig elektronisk, og uttalelsene bes knyttet til den enkelte paragraf i forslaget til ny renovasjonsforskrift.

Høringssvaret kan sendes på følgende måte:

  • Pr. e-post til post@as.kommune.no
  • Pr. post til Ås kommune, Kommunalteknisk avdeling, Postboks 195, 1431 Ås

Spørsmål vedrørende forskriften kan rettes til Follo Ren ved prosjektleder Monica R. Iveland, tlf. 64 85 23 36.


Høringsbrev med bakgrunnsinformasjon (finnes også på Servicetorget)

Forslag til Forskrift for husholdningsavfall i Ås kommune (finnes også på Servicetorget)

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her