Hjelp til de involverte i Oslo- og Utøya- hendelsene

Informasjon om kommunens hjelpeapparat på dagtid
Det er nå gått en drøy uke siden katastrofen i regjeringskvartalet og på Utøya. Selv om den akutte fasen er over kan det være noen som sliter med vanskelige tanker om det som er hendt.
De oppfordres til å ta kontakt med det ordinære hjelpeapparat:


Forebyggende helsetjeneste (barn og unge) telefon 64 96 22 40
Psykisk helsetjeneste (voksne) telefon 64 96 25 90
Fastlegen