icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Barn, unge og familie   ›   Helsestasjon   ›   Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjon 0-5 år

IVAR OLA OPHEIM

IVAR OLA OPHEIM

Helsestasjonen 0-5 år

Hva er helsestasjonen 0-5 år?

Helsestasjonen er gratis og gir et tilbud til barn i alderen 0-6 år og deres familier. Vi driver forebyggende og helsefremmende arbeid, gir råd, veiledning og støtte i foreldrerollen. Barna tilbys helseundersøkelser og vaksiner i tråd med nasjonale retningslinjer og det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Her finner du kontaktinformasjon og åpningstider for helsestasjonen i Ås sentrum og helsestasjonen i Nordby

Vi har nettopp fått barn, hva skjer nå?

Når du har født eller adoptert et barn vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg når vi mottar melding om dette og avtale tid for hjemmebesøk. Vi oppfordrer også dere til å kontakte oss med en gang dere kommer hjem for å sikre en rask oppfølging.

Barnet mitt er sykt, kan jeg kontakte helsestasjonen?

Syke barn kan ikke møte på helsestasjonen på grunn av smittefare. Ta kontakt med barnets fastlege, eller legevakt på kveld og natt. Telefonnummer til legevakt er 116 117. Gi alltid beskjed dersom dere ikke kan møte til time hos helsesykepleier på grunn av sykdom. Da har vi mulighet til å gi tiden til en annen familie.

Åpen helsestasjon

Ås helsestasjon: Tirsdager 10:00-11:30, Rådhusplassen 29, 3 etg., 1430 Ås.

Nordby helsestasjon: Torsdager 12:30-14:00, Emily Kirkerudsvei 6, 1407 Vinterbro.

Åpen helsestasjon er stengt i alle skolens ferier.

Barseltreff

Barseltreff med helsesykepleier og fysioterapeut er et tilbud ved begge helsestasjonene i Ås.

Fysioterapeut

Fysioterapeut har fast kontortid og avtaler settes opp etter behov.

Orientering om journalføring, innsynsrett, overføring av journal og SYSVAK

Journalføring

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger for å sikre kontinuitet i behandling og bidra til faglig kvalitet og best mulig oppfølging på helsestasjonen. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne og hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig.

Innsynsrett

Foresatt har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler banet. Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved utskrift / innsyn av journal blir dere tilbudt gjennomlesing sammen med fagperson.

Overføring av journal

Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med dette kan det tas opp med helsestasjon før flytting.

SYSVAK

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet blir registrert i SYSVAK. Formålet med dette er å holde oversikt over vaksinestatus hos den enkelte og følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.

Tips en venn Skriv ut

Aktuelt

Bilde av sprøyte

Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 og senere

Kvinner født 1991 og senere får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et midlertidig toårig vaksinasjonsprogram. Tilbudet varer fra 1.november 2016 og to år f...