icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Kultur   ›   Ås internasjonale kultursenter   ›   HAV
HAV

HAV

  

HAV

HAV er et kunst- og formidlingsprosjekt som skal skape møter mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur.

Hva er HAV

HAV er et kunst- og formidlingsprosjekt som legger til rette for at mennesker med ulik kulturbakgrunn kan bli bedre kjent med hverandre gjennom gode kulturopplevelser.

HAVs intensjon er å bli en sosial møteplass for kunst- og kulturopplevelser,  kunnskapsformidling, dialog og forbrødring mellom ulike kulturer.

 

I løpet av året skal det være arrangeres det 3-4 HAV arrangement med høyt kunstfaglig nivå i Ås.

Se datoer for neste arrangement under  Aktuelt og arrangementer på denne siden.

Alle er hjertelig velkommen til arrangementene.

In english:

HAV is an arts and communication project that will foster interaction between people of different backgrounds, experience and culture.

What is HAV

HAV is an arts and communication project that facilitates people with different cultural backgrounds can become better acquainted with each other through good cultural experiences.

 HAV´s intention is to become a social meeting place for arts and cultural experiences, knowledge dissemination, dialogue and fraternity between different cultures.  

During the year there will be held 3-4 HAV event with high artistic level in Ås. See dates for next arrangemetn under News and Events on this page.

Everyone is welcome to the events.

 

للمزيد من المعلومات باللغة العربية إضغط هن