icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Kultur   ›   Ås internasjonale kultursenter   ›   HAV
HAV
  

HAV: Behind the Myths

Tidspunkt: Lørdag 22. april fra kl. 15.00

Bakenfor mytene om integrering
HAV inviterer til en helaften over temaene myter og realiteter om integrering og fremmedfrykt. Gjest fra Athen vil snakke om migrasjonssituasjonen i dagens Hellas. Det blir danseforestilling (urpremiere), forfatterbesøk, god musikk og smakfull syrisk mat. Ordfører Ola Nordal i Ås kommune deltar.  
Arrangementet er på engelsk. (Se engelsk tekst under).

Program:

Musikk:
Atlas Band og Tribal Troopers. Denne vakre duoen har spesialisert seg i  mulitikulturell musikk ogTribal Style Bellydance, en dansestil inspirert fra danser i Nord-Afrika og Midtøsten, Spania og India.
 
Urpremiere Vakker udyr
Danseforestillingen Vakker udyr er en nytolkning av eventyret Kvitebjørn Kong Valemon. Denne multikulturelle mytedansen er et samarbeid mellom danseelevene ved Kulturskolen i Ås og de to profesjonelle danserne Amie Mbye (Tabanka Dance Ensemble) og Cathrine Helland Ouff. Vakker udyr er et bestillingsverk fra HAV, støttet av Kulturdepartementet og Norsk kulturhusnettverk.
Målet med dansen er å undersøke kulturelle likheter og ulikheter, for å se hvordan vi kan leve sammen på tvers av disse. Forestillingen har også som mål å løfte fram unge talentspirer i Ås.
 
Mytefortellinger før og nå
Forfatter og kustkurator Bianca Boege vil snakke om mytedannelser før og nå. Boege har skrevet Den store norske glemmeboka.
 
Realiteter og myter ved migrasjonssituasjonen i Hellas
Byråd for helse Manos Eleftheriou i Aten ledet arbeidet med et gigantisk transittmottak i den greske hovedstaden. Han vil fortelle om dette og realiteter og myter ved migrasjonssituasjonen sett fra dagens Hellas.
 
Dialog
Samtale mellom salen og aktørene om mytene bak integrering
 
Knytte vennskapsbånd og syrisk mat
 
Minikonsert med DUGG: http://www.duggoffisiell.com/​
 
Pris:
Hele forestillingen, inkl. mat  koster kr 150,-  Studenter kr 50,- (studiebevis).
De som vil se kun danseforestillingen betaler kr 100,- (Barn kr 50,-) Barn under 3 gratis (må sitte i foresattes fang)
 
Om HAV
HAV er et prosjektsamarbeid mellom Ås internasjonale kultursenter, Ås kulturhus og initiativgruppen. Målet er å skape vennskapsbånd gjennom gode kulturopplevelser.
HAV vil gjennom kunstuttrykk legge til rette for at mennesker med ulik kulturbakgrunn kan bli bedre kjent med hverandre. Det er et viktig mål med prosjektet å bidra til å dempe fremmedfrykt. Les mer på www.havprosjekt.no
 
Tribal Troopers
Tribal Troopers Atlas Band Atlas Band
 
HAV arrangeres med støtte fra:
 
KUD liten.jpgLogo NKN.png

 

HAV: Behind the Myths

Time: Saturday April 22 from 3 p.m.

HAV invites you to an evening of discovery into the myths and realities of integration and xenophobia. Our honoured guest from Athens will talk about the migration situation in Greece. There will be dance performances, talks, good music, and tasty Syrian food. Mayor Ola Nordal in Ås will be in attendence.

Program:

Music:
Atlas Band and Tribal Troopers: This beautiful duo specialises in Tribal Style Belly Dance, a multicultural dance style inspired by the dances of North Africa and the Middle East, Spain, and India.
 
Dance performance:
Premiere Beautiful Beast: The dance performance Beautiful Beast is a reinterpretation of the fairy tale Kvitebjørn Kong Valemon. This multicultural dance is a collaboration between the dance students at the Music and Arts School in Ås, and two professional dancers Amie Mbye (Tabanka Dance Ensemble) and Cathrine Helland Ouff. Beautiful Beast is commissioned by HAV, and supported by the Ministry of Culture and Norwegian Network for Arts and Event Centres.
The impetance behind the dance is to investigate cultural differences and similarities, to see how we can live together across these. The performance also aims to highlight young talent in Ås.
 
Myths, Stories, Past and Present:
Author and kustkurator Bianca Boege will talk about the emergence of myths before and now. Boege has written The Great Norwegian Oblivion.
 
Realities and myths of the migration situation in Greece:
Vice Mayor Manos Eleftheriou led the work to establish a gigantic transit centre in the Greek capital, Athens. He will talk about this and the realities and myths of the migration situation as seen from today's Greece.
 
Dialog:
Conversation between the audience and the participamts on the myths behind integration.
 
Bonds of friendship and Syrian food
 
Price:
The whole event, including food: NOK 150. Students NOK 50, - (valid student card).
Those who want to see only the dance performance pay NOK 100. Children NOK 50. Children under 3 free (must sit on parent's lap)

HAV is organized with support from the Norwegian Network for Arts and Event Centres and the Norwegian Ministry of Culture.