Kjernejournal illustrasjonstegning

Kjernejournal illustrasjonstegning

  

Har du ledige næringslokaler?

Ås kommune ønsker tips om ledige lokaler i Ås sentrum for næring.

Vi har til stadighet kontakt med virksomheter som ønsker å etablere seg i Ås. Vi tar gjerne i mot tips, for å kunne formidle dette videre. Ta også kontakt om du selv er på leting etter et egnet næringslokale.   

Lokaler til legepraksis

Akkurat nå trenger en av våre fastleger lokaler til sin legepraksis i Ås sentrum. Dette lokalet bør være mellom 50-100 kvadratmeter. Lokalet må være universelt utformet (tilgjengelig for rullestol med mer).  

Ta kontakt med kommunelege Sissel Storhaug (Sidsel.Storhaug@as.kommune.no) eller næringsrådgiver Elin Kollerud (Elin.Kollerud@as.kommune.no).