Handlingsprogram og økonomiplan 2005-08

27/4-05 vedtok kommunestyret Handlingsprogrammet for 2005-08.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møtet den 27.04.05

 

  1. Revidert handlingsprogram 2005-2008 legges til grunn for 2005.
  2. Arbeidet med Handlingsprogrammet for 2006-2009 starter på plankonferansen for kommunestyret 1.juni 2005.
  3. Rullering av handlingsprogrammet må være avsluttet før behandling av budsjettet.
  4. Det må utarbeides en planbeskrivelse for håndtering av handlingsprogrammet før ny rullering av HP starter, og senest 1.juni 2005.

Dokumentene kan åpnes ved å klikke på lenkene nedenfor:

Last ned Adobe Reader