Bilde fra kommunestyret

Bilde fra kommunestyret

  

Handlingsprogram med økonomiplan for 2012-2015 vedtatt

Planen ble vedtatt med endringer i fellesforslaget fra Arbeiderpartiet,Fremskrittspartiet og Venstre. Brønnerud skole består.

Forslaget som ble vedtatt tilbakefører de millionene som rådmannen hadde foreslått kuttet i skolenes budsjett. Skolenes budsjett opprettholdes.

Her kan du laste ned hele protokollen i pdf-format.