icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Handlingsprogram 2012 - 2015 illustrasjonsbilde

Handlingsprogram 2012 - 2015 illustrasjonsbilde elg

  

Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015

Dokumentet tar utgangspunkt i de overordnede mål og strategier som er fastlagt i kommuneplan (2011 – 2023).

Det er tatt utgangspunkt i de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. Innholdet i disse fokusområdene er beskrevet i kapittel 3. I kapittel 4 beskrives tjenesteområdenes utfordringer og tiltak i forhold til disse fokusområdene.

Dokumentene bygger på den prosessen som startet med økonomikonferansen med formannskapet og hovedutvalgene i mai og som fortsatte i hovedutvalgene med en diskusjon og konkretisering innenfor de respektive ansvarsområdene i august. Prosessen ble avsluttet med informasjon fra rådmannen om arbeidet med budsjett og økonomiplan i formannskapet 26.oktober.

Sak i formannskapet 8.6.2011 om arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan, samt foreløpige økonomiske rammer har vært et viktig grunnlag i arbeidet.

Formannskapet fattet på møte følgende vedtak:
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i saksutredningen.
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2012 er i 1000 kr: Sentraladministrasjonen: 66 128 Oppvekst og kultur: 299 815 Helse- og sosial: 224 300 Teknikk og miljø: 86 127

Da kan laste ned hele dokumentet i pdf-format her.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her