HP 2019-2022- Rådmannens forslag illustrasjonsbilde

Hilde Fougner

  

Handlingsprogram 2019-2022, rådmannes forslag

Her kan du laste ned rådmannens forslag til Handlingsprgram 2019-2022 med Budsjett for 2019 og Økonomiplan for 2019-2022 (PDF-format), offentliggjort i formannskapet 24.10.2016.