handlingsplan godt psykososialt miljø

handlingsplan godt psykososialt miljø

  

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO

Handlingsplanen gir føringer for arbeidet med det psykososiale miljøet. Den skal forebygge, fange opp og håndtere mobbing av barn og unge i Ås.

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur vedtok i møte den 18.01.2017  "Handlingsplan for et godt psykososialt miljø for skoler og SFO i Ås"

Handlingsplanen er et overordnet dokument som skal sikre det systematiske arbeidet med det psykososiale miljøet. Den trer i kraft for skoler og SFO fra 1. august 2017 og er førende for skolenes lokale handlingsplaner. Planen utvides til også å omfatte de kommunale barnehagene i Ås fra 1. august 2018.

"Handlingsplan for et godt psykososialt miljø for skoler og SFO i Ås" er utarbeidet av Pedagogisk innsatsteam ved Ås pedagogisk-psykologisk senter (PPS), i samarbeid med oppvekst- og kultursjefen. Rektorer og øvrige skoleledere har vært involvert i prosessarbeidet med å utvikle denne planen.

Les planen her