Hageavfall_1024x1820

  

Hageavfall

Hageavfall er et stort problem i naturområder i Ås, spesielt rundt og i boligfelt. Mange er ikke klar over problemene dette fører med seg.

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en trussel mot naturmangfoldet? Mens de ser fine ut i hagen, kan hageplanter skape problemer når de kommer på avveie. Hovedårsaken til problemet, er ulovlig dumping av hageavfall i grøntområder. Hageplanter som spres i naturen kan konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Artene som utgjør en trussel mot naturmangfoldet i Norge, havner på "Svartelista".

Hageavfall som dumpes i friområdene regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall. Mange regner med at hageavfallet råtner og forsvinner av seg selv, og synes kanskje derfor at det ikke er så farlig å dumpe "grøntavfall" i grønne områder. Det går jo tilbake til grønt? 

Hvorfor er det et problem?

Dumping av hageavfall skaper flere problemer. Ofte blir det kastet annet avfall på slike fyllinger, og kommunen må bruke ressurser på å fjerne dette. Mer alvorlig er spredning av uønskede skadedyr og plantearter som er svartelistet i Norge.

Hageavfallshauger er nemlig perfekte yngleplasser for skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter. Det gir risiko for spredning av plantesykdommer og fører til uønsket spredning av hageplanter. Dette kan igjen føre til at hjemlige arter blir utkonkurrert og at biologisk mangfold går tapt.

Hva kan du gjøre?

  • Ikke kast hageavfall i grøntområder. Friområder er innbyggernes felles hage, der vil vi ikke ha skjemmende søppel.
  • Hageavfall leveres gratis på Follo Ren på Bølstad.
  • Slå dere sammen med hele nabolaget og lei en hageavfallscontainer om våren og høsten.
  • Nå kan du også bestille henging av hageavfall hjemme fra Follo Ren. Se mer info her.

Har du svartelista arter i eller rett utenfor hagen som du ønsker å bli kvitt, kan du finne mye informasjon om bekjempelsesmetoder på nett.

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en trussel mot naturmangfoldet? Mens de ser fine ut i hagen, kan hageplanter skape problemer når de kommer på avveie. Hovedårsaken til problemet, er ulovlig dumping av hageavfall i grøntområder. Hageplanter som spres i naturen kan konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Artene som utgjør en trussel mot naturmangfoldet i Norge, havner på "Svartelista".

Hageavfall som dumpes i friområdene regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall. Mange regner med at hageavfallet råtner og forsvinner av seg selv, og synes kanskje derfor at det ikke er så farlig å dumpe "grøntavfall" i grønne områder. Det går jo tilbake til grønt?

Les mer om forbudte planter på Hageselskapets side