Parkering rundt rådhuset i Ås, illustrasjonsfoto

Parkering rundt rådhuset i Ås, illustrasjonsfoto

  

Håndheving av parkeringsbestemmelser i Ås sentrum

Fra neste uke må du følge med på parkeringskiltene i Ås sentrum

Som kjent har det i en lengre tid vært et ønske fra handelsstanden i Ås om at gjeldende parkeringsbestemmelser i Ås sentrum skal håndheves. Dette har vært drøftet i Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM), formannskapet og kommunestyret. Ås kommune har nå fått innvilget myndighet til å håndheve de parkeringsbestemmelsene som framgår av eksisterende skilting. 

Dette betyr at hvis det er skiltet med to timer fri parkering, så vil man risikere å få bot dersom man parkerer utover den angitte tiden. Håndhevingen av parkeringsbestemmelsene vil starte i løpet av første halvdel av desember. 

I tillegg vil det settes opp privatrettslige skilt på utvalgte plasser:

Parkeringsplassen nedenfor rådhuset, her vil det bli fire timer gratis parkering, dette på grunn av minnestunder og andre tilstelninger i Kulturhuset.
Parkeringsplasser ved Åsgård skole.
Parkeringsplasser i tilknytning til hangaren i Brekkeveien. 

Mer informasjon får du ved å ta kontakt med:
Olaug Talleraas, kommunalteknisk avdeling, telefon: 64 96 24 22
Mats Odden,  kommunalteknisk avdeling, telefon: 64 96 24 18