icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon

Grunnskoleopplæring

Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og barna starter på skolen når de er 6 år. Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle. Grunnskoleopplæringen og alt undervisningsmateriell er gratis.
Ås kommune har 7 barneskoler med tilhørende SFO, og 2 ungdomsskoler.

Om tjenesten
 

Publisert: 13. januar 2017
smartklokke

Informasjon om bruk av smartklokker/ mobilklokker

Ås kommune ønsker å informere om hvilke etiske og juridiske problemstillinger bruk av smartklokker/mobilklokker kan åpne opp for.

Publisert: 28. mars 2017
SFO

Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås

Med bakgrunn i prosjektet "Kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen i Ås", har Ås kommune utarbeidet en felles kommunal rammeplan for skolefritidsordningen.

Publisert: 27. januar 2017
handlingsplan godt psykososialt miljø

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO

Handlingsplanen gir føringer for arbeidet med det psykososiale miljøet. Den skal forebygge, fange opp og håndtere mobbing av barn og unge i Ås.

Publisert: 26. januar 2017
Illustrasjonsbilde for IST, administrativt system for barnehage, SFO og skole.

Ny oppvekstportal for barnehage og SFO

Ås kommune har innført et nytt system for opptak og administrasjon av barn i barnehage og SFO.

Publisert: 09. januar 2017
Skolestart

Registrering av nye skoleelever i Ås kommune 1. trinn skoleåret 2017-2018

Barn som er født i 2011 vil i løpet av uke 44 og 45 få tilsendt brev fra nærskolen til barnet etter folkeregistrert adresse.

Publisert: 21. oktober 2016
Illustrasjonsbilde for skolefritidsordningen (SFO)

Nye priser for SFO skoleåret 2016/17 og inntektsredusert foreldrebetaling

Kommunestyret vedtok 25.05.2016 nye priser for SFO skoleåret 2016/17 og inntektsredusert foreldrebetaling.

Publisert: 01. juni 2016
Skoleskyss, illustrasjon av skolebuss

Endring i retningslinjene for skoleskyss

Elever tilhørende Tandbergløkka i Ås kommune, som går på Ski skole, har ikke lenger en skolevei som er definert som trafikkfarlig grunnet ny gang- og sykkelvei.

Publisert: 20. mai 2016

Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur vedtok 26. februar 2014 ny forskrift om skoletilhørighet.

Publisert: 11. mars 2014

Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen

Den 21.01.2015 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur en forskrift om felles reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen.

Publisert: 05. februar 2015

Serviceerklæring for grunnskolene i Ås

Publisert: 25. juni 2015

Felles visjon for grunnskolen i Ås

Publisert: 21. juni 2013

Overgang barnehage/skole

Publisert: 25. juni 2015

Retningslinje for permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen

Den 26.02.2014 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur retningslinje for permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen i Ås. 

Publisert: 13. mai 2014

Barns sykdom og helse

Publisert: 25. juni 2015

Samisk opplæring

Publisert: 25. juni 2015