icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Festsalen kulturskolen (9)

Gifte seg i Ås kommune

Fra og med 1. januar 2018 overtar kommunene vigselsretten fra tingretten. Det betyr at borgerlige vielser i Ås gjennomføres av kommunen.

Tips en venn Skriv ut

Hvem kan gifte seg i Ås kommune?

Det er gratis å gifte seg i Ås for kommunens egne innbyggere innenfor tidene og stedet som blir satt av kommunestyre, og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Ås kommune. Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i Ås.

Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.

Før dere kan gifte dere

Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Skjemaer og fremgangsmåte finner du på www.skatteetaten.no http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/

Hvor og når kan vi gifte oss?

Lokalet kommunen stiller til rådighet er Festsalen på kulturskolen. I kommunestyremøte 13. desember vil det bli avklart hvilke tider som blir avsatt til vielser og pris/gebyr for vielser utenom fastsatte lokaler og tider. Ås kommune kommer tilbake med mer informasjon. Mer om den politiske saken kan du lese her http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-22-11-2017.350480.MD1I431400o12fa.pts.html

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Paret må fremvise gyldig legitimasjon som pass, sertifikat eller bankkort med bilde. Legitimasjon og navn på prøvingsattest må stemme overens.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.
Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker at vigsler skal lese et dikt under seremonien, kan dette avtales på forhånd. Ønsker dere musikk, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom og besørges av brudefølget.

Ordfører eller varaordfører vil være de som utfører seremonien.

Bryllupsreise? Husk nytt pass hvis du har endret navn

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking. Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt disktrikt.

Henvendelser kan sendes til post@as.kommune.no

 

Forskrift om kommunale vigsler https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-18-1421?q=vigsler