icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Natur og fritid   ›   Idrett, natur og friluftsliv
åsmåsan

  

Gi dine innspill til kommunens arbeid med friluftsliv

Ås kommune inviterer til medvirkningsmøte om kartlegging og verdivurdering av friluftsområder i Ås kommune.

Som et ledd i kommunens arbeid med friluftsliv skal kommunens friluftsområder kartlegges og verdsettes. I oktober inviteres lag og foreninger, grunneiere og friluftsinteresserte til medvirkningsmøter. Kommunen ønsker innspill og kunnskap om friluftsområder i Ås: Avgrensning av områder, hva karakteriserer områdene og verdivurdering ut fra ulike kriterier. Opplegget følger en fastsatt metodikk fra Miljødirektoratet.

På det første medvirkningsmøtet vil vi ha fokus på sørlige del av Ås kommune, det vil si Ås og Kroer. På det andre møtet vil vi fokusere på Nordby.

Medvirkningsmøter:

Ås sør: 16. oktober klokken 18.00 - 20.00, Ås kulturhus

Ås nord: 23. oktober klokken 18.00 - 20.00, Solberg skole

Påmeldingsfrist 11. oktober til Siri.Gilbert@as.kommune.no

 

Gjennomført pilotkartlegging

Våren 2017 ble det gjennomført et pilotprosjekt med kartlegging av Ås sentrumsområde. Du finner mer informasjon og resultater nederst på denne nettsiden. Kartleggingen av Ås sentrumsområde er ferdigstilt, og vi vil på de to medvirkningsmøtene i høst ha fokus på friluftsområder i kommunen utenfor Ås sentrum.

Mer info om prosjektet kommer på denne siden: https://www.as.kommune.no/idrett-natur-og-friluftsliv.350256.no.html

Invitasjon sendes ut til aktuelle lag og foreninger i Ås kommune.

Spørsmål og påmelding til Siri Gilbert, Ås kommune: siri.gilbert@as.kommune.no telefon 64 96 20 77