Om tilbudet i Ås

I Ås finner du fysioterapeuter med drifttilskuddsavtale med kommunen. Vi har også fysioterapitjenester i kommunal regi, som i hovedsak gir tjenester til de som ikke kan nyttiggjøre seg av den private fysioterapitjenesten ved et institutt.

Ås kommune har ergoterapeuter ansatt.

Du finner mer utfyllende informasjon om de enkelte fagområdene under deres egne sider. Her finner du også kontaktinformasjon til de enkelte behandlerne.