Om tilbudet i Ås

Tips en venn Skriv ut

I Ås finner du fysioterapeuter med drifttilskuddsavtale med kommunen. Vi har også fysioterapitjenester i kommunal regi, som i hovedsak gir tjenester til de som ikke kan nyttiggjøre seg av den private fysioterapitjenesten ved et institutt.

Kiropraktorer som har tryderefusjonsavtale og ergoterapeuter som er ansatt i kommunen.

Du finner mer utfyllende informasjon om de enkelte fagområdene under deres egne sider. Her finner du også kontaktinformasjon til de enkelte behandlerne.