Logo Frivilligsentral Ås

Logo Frivilligsentral Ås

Frivilligprisen 2011

Prisen skal gis til personer som med sine ideer og engasjement har bedret trivsel og livskvalitet for andre.

Tips en venn Skriv ut

Prisen skal bidra til å sette fokus på betydningen av det frivillige arbeidet i Ås kommune.

Fristen for å levere inn skriftlig begrunnede forslag: 1.oktober 2011.
Sendes til Frivilligsentralen i Ås, Pb: 195, 1431 Ås
Eller e-post frivillig@as.kommune.no

Se mer: www.as.frivilligsentral.no