Logo Frivilligsentral Ås

Logo Frivilligsentral Ås

  

Frivilligprisen 2011

Prisen skal gis til personer som med sine ideer og engasjement har bedret trivsel og livskvalitet for andre.

Prisen skal bidra til å sette fokus på betydningen av det frivillige arbeidet i Ås kommune.

Fristen for å levere inn skriftlig begrunnede forslag: 1.oktober 2011.
Sendes til Frivilligsentralen i Ås, Pb: 195, 1431 Ås
Eller e-post frivillig@as.kommune.no

Se mer: www.as.frivilligsentral.no