icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Fritidstilbud for ungdom

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Barn og ungdom

Beskrivelse

Fritidstiltak for ungdom inkluderer ungdomshusene, Midtgard og Rudolf. Vi samarbeider med lag, foreninger og andre som ønsker å starte, eller allerede har, tiltak for barn og unge. Det finnes egne fritidstilbud for funksjonshemmede ungdommer, se Fritidstilbud for funksjonshemmede.

Tilbudene vi har:

  • Midtgard er for ungdom fra ungdomsskolealder til og med det året de fyller 18.
  • Det blir en gang per måned arrangert juniorklubb for unge fra 10-12 år.
  • Ungdommens Kulturmønstring og andre arrangement rettet mot barn og unge.
  • Det samarbeides med frivillige organisasjoner, lag og foreninger for å lage tilbud til ungdom.

Målgruppe

Barn og unge mellom 13-18 år.

Kriterier/vilkår

Klubbenes sesong er fra 1. september til 1. juli. 

Åpningstider:
Midtgard:
Mandag: kl 18.00-21.30
Onsdag: kl 14.00-21.30 
Fredag:   kl 14.00-23.30

Rudolf: 
Onsdag: kl 18.00- 21.00
Fredag:   kl 18.00-22.30

Formål:
Ungdomshusene skal være et uformelt treffsted etter skoletid, en arena hvor kulturelt og sosialt samvær kan utvikles. Tilbudet skal være preget av et trygt miljø, med voksne ledere, som kan veilede, vise omsorg og vie ungdommen oppmerksomhet. Ungdomshusene har fokus på brukermedvirkning. 
Vi ønsker å bidra til at alle barn og unge får mulighet til opplæring, en meningsfull fritid, og evne til å mestre det samfunn de skal inn i.

 

Pris for tjenesten

Ungdomshusene har fri inngang på vanlige ukedager. Varierende egenandel v / spesielle arrangement.

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  • Oppvekst- og kultursjefen er ansvarlig for tjenesten
  • Tjenesten er ikke lovpålagt. Generelle klager kan fremsettes skriftlig til oppvekst- og kulturetaten
  • Tilskudd/ underskuddsgaranti ved arrangementer og tilskudd til kulturarbeid: Kontaktperson : Kulturkonsulent, 64 96 21 02/ 913 03 199, arne.hagensen@as.kommune.no

Merknader

Fritid for funksjonshemmede 64 96 23 60
Leder ungdomshusene 959 39 662
Midtgard kveldstid 64 96 23 81
Rudolf kveldstid 959 99 750 

Ungdomshusene er organisert i Oppvekst- og kulturetaten
Fritidstiltak for funksjonshemmede (barn og unge), og ungdomshusene er ikke lovpålagte tjenester.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kulturskolen i Ås / Ungdomshusene
Telefon:64 96 23 90
Telefaks:64 96 23 99
Epost:kulturskolen@as.kommune.no
Postadresse:Kulturskolen i Ås, postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Kulturskolen, Bankveien 1, 1430 Ås
Åpningstid:Administrasjonens åpningstider: Mandag til torsdag klokken 09.00-15.00.

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 10:33