icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Fosterhjem

Har du en stabil livssituasjon og har lyst til å være fosterforelder kan du søke i din kommune.

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Kriterier/vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

aaa

Lover og retningslinjer

Se spesielt barnevernloven § 4-22 og § 6-10.

Lover

Barnevernloven

Forskrifter

Forskrift om fosterhjem

Forskrifter

Fosterhjem (retningslinjer fra Bufdir)

Fosterhjem og fosterhjemsavtalen

___

Klagemulighet

Personer som ikke blir godkjent som fosterforeldre, har ingen mulighet til å klage på dette, da ingen har rettslig krav på å bli fosterforeldre.

 

Fosterforeldre har vanligvis ikke partsrettigheter og derfor har de heller ingen mulighet til å klage på eventuelle vedtak som fattes av barneverntjenesten. Forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten blir imidlertid regulert av en fosterhjemsavtale og eventuelle forhold må taes opp i forhold til denne. Jfr. § 4 - 22 og fosterhjemsavtalen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse og sosialetaten
Telefon:64 96 20 00
Epost:post@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse og sosialetaten
Telefon:64 96 20 00
Epost:post@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-20 13:29