Forsinket behandling av søknader og ettersendelse av bostedsattest.

Har du sendt inn søknad om studentstøtte og ikke ettersendt bostedsattest?

Folkeregisteret har gjort endringer i sine skjemaer, og vi har måtte be alle om å sende oss bostedsattest. Dette har forsinket svarene ganske mye. Om du ikke har sendt oss bostedsattest må du gjøre det. (E-posten fra oss har for flere av dere havnet i spam).

Bostedsattesten bestilles fra Skatteetatens sider: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-og-opplysninger/attester/type/bostedsattest/

Bostedsattesten sendes deg i posten. Når du har mottatt attesten tar du et bilde av den som du sender til post@as.kommune.no

Du kan ettersende bostedsattesten selv om fristen 15. november er passert.

Det er viktig at du endrer tittelen på e-posten som du sender oss, slik at den også inneholder navnet ditt.