Handlingsprogram 2011 - 2014 struktur forsideillustrasjon

Handlingsprogram 2011 - 2014 struktur forsideillustrasjon ioo

  

Formannskapets innstilling til "Handlingsplan og økonomiplan 2011-2014 "

Formannskapets behandlet saken i sitt møte 24.11. Innstillingen til kommunestyrevedtak finner du her.

Formannskapets innstilling til kommunestyre. (Pdf-format)

Kommunestyret behandler saken i møte på Moer sykehjem, 1. etasje
15. desember 2010 kl. 9.00.

Følgende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget,
bibliotekene og rådmannskontoret:
• Formannskapets innstilling til kommunestyret, utskrift av møtebok fra
formannskapet 24.11.2010, sak 71/10.
• Notat av 22.11.2010 med svar på spørsmål fra partigruppene.
• Notat av 22.11.2010 vedr. tilskudd til private barnehager – ny
finansieringsordning.
• Saksfremstilling i formannskapssak 71/10 med vedlegg.
Sakens øvrige dokumenter ligger til offentlig ettersyn på rådmannskontoret i
Ås rådhus.