Logo Akershus fylkeskommune stor canvas

  

Foreslå kandidater til årets lærebedrift!

Akershus fylkeskommune skal kåre «Årets lærebedrift 2018» og trenger ditt forslag til hvem som bør få prisen.

Formålet med prisen er å skape positiv oppmerksomhet om fagopplæring i arbeidslivet og motivere flere bedrifter til å ta inn lærlinger og lærekandidater. Prisen skal stimulere til fagopplæring av høy kvalitet.

Kom med ditt forslag!

Alle kan komme med forslag, og vi inviterer spesielt fylkets lærlinger, prøvenemnder, lærebedrifter, opplæringskontor, arbeidslivets parter og øvrige organisasjoner. 

Her kan du foreslå din kandidat. 

Frist for å sende inn forslag er 01.11.2018.

Kriterier for nominasjonen

Som del av forslaget må det legges inn en kort redegjørelse for hvorfor du mener din kandidat fortjener prisen.

Kriterier for nominasjonen er at:

  • bedriften er godkjent lærebedrift i Akershus og har lærling eller lærekandidat
  • virksomheten over tid har vist et systematisk arbeid i opplæringen av lærlinger/lærekandidater som gir et godt grunnlag for å bestå fag-/svenneprøven eller kompetanseprøven
  • lærebedriften bidrar til å knytte skole og arbeidsliv sammen, f.eks. gjennom yrkesfaglig fordypning (YFF)
  • lærebedriften legger til rette for et inkluderende og godt arbeidsmiljø

Her kan du søke etter godkjente lærebedrifter i Akershus.

Deles ut i mars 2019

Frist for å levere inn forslag til kandidater er 1. november. Forslagene behandles av yrkesopplæringsnemnda i Akershus, som kårer en vinner. Prisen vil bli delt ut på den årlige fag- og svennebrevutdelingen i mars neste år.