icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
bilde av bred blålibelle

bilde av bred blålibelle

  

Forekomst av øyenstikkeren bred blålibelle

Arten er sjelden i Norge. Ås ble tildelt artsansvar for øyenstikkeren i Miljøvernministerens postkortaksjon våren 2008

Den brede blålibellen foretrekker både mindre, vegetasjonsrike dammer med bøt bunn, og vegetasjonsløse dammer med leirete bredder. Den trives i et åpent, kultivert landskap. Utbredelsen er syd-østlig. Den er vanlig i store deler av Europa, men sjelden i Skandinavia. Hos oss forekommer den spredt i fylkene rundt Oslofjorden.

I siste utgave av den norske rødlista (Kålås m.fl. 2010) er arten ført opp som truet (EN). Arten er spesielt tilpasset et liv i grunne dammer som kan tørke opp, bl.a. ved at fullt utviklede larver har stor evne til å orientere seg mot nærmeste vannforekomst og evne til å forsere tørre landarealer (Piersanti m.fl. 2007).

Trusler mot arten er inngrep som mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen, gjenfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging, gjødsling/utslipp av næringssalter og organiske næringstoffer, eutrofiering (inkl. oksygensvinn), forsuring, gjengroing og uttørking.

Last ned hele rapporten her i pdf-format.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her