icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø
vores_avis

  

Follo-kommunenes klima- og energiseminar - Follow Follo

Klima- og energinettverket i Follo arrangerte 12. oktober 2017 fagseminar om klima og energi på Kulturhuset i Ås.  Hensikten med seminaret var å inspirere og øke kunnskapen til fagområdet slik at Follo-kommunene kan gjennomføre effektive klima- og energitiltak

Klima- og energinettverket i Follo arrangerte 12. oktober 2017 fagseminar om klima og energi på Kulturhuset i Ås.  Hensikten med seminaret var å inspirere og øke kunnskapen til fagområdet slik at Follo-kommunene kan gjennomføre effektive klima- og energitiltak. Målgruppen for seminaret var folkevalgte og ansatte i kommunenes administrasjon som jobber med relevante arbeidsoppgaver, særlig ved innkjøp, eiendom, teknisk enhet og plan.

Den tekniske utviklingen innen området går raskt samtidig haster det å gjennomføre tiltak for å nå Folloregionens klima- og energimål. Vi er på vei mot et lavutslippssamfunn og noe som seminaret vil svare på er hvilke utfordringer og muligheter som kommunen har på den veien.

Om lag 60-70 personer deltok på seminaret, og alle Follo-kommunene og ulike fagområder var godt representert. De 11 foredragene strakte seg over mange ulike tema, som innkjøp, miljø- og klimavennlige bygg og arealplanlegging, fossilfri transport og mobilitet, og inspirasjon til endring.

Seminaret ble gjennomfør t med støtte fra Klimasats-midler fra Miljødirektoratet.

For å følge prosessen med Regional plan for klima og energi i Akershus, se Akershus fylkeskommunes nettside: http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Klima-og-miljo/Klima-og-energi/Regional-plan-for-klima-og-energi/

 

Her finner du programmet og pdf’er av alle foredragene:
Program fagseminar klima og energi 12.oktober Follow Follo.pdf
1 Forandring er mulig - Karen OBrien.pdf
2. RP Klima og energi - Solveig Viste.pdf
3. Difi Grønne anskaffelser - Hans Olaf Delviken.pdf
4. Bærekraftige byggeprosesser - Øystein Bull-Hansen.pdf
4. Bærekraftig byutvikling - Øystein Bull-Hansen.pdf
5. Bygg i massivtre - Bjørn Lier.pdf
6. Redusert energibruk i bygg med EPC - Stein Røsten.pdf
7. Mobilitet i Akershus - Theis J. Theisen.pdf
8. Framtidige teknikkløsninger og energi - Kåre Gunnar Fløystad.pdf
9. Strategi for økt kollektivbruk i Follo - Aanes og Hvattum.pdf
10. Oslos klimastrategi mot 2030 - Sigrun Aker Nordeng.pdf
11. Fossilfri byggeplass - Oslo - Simen Bakken.pdf