Folkemøte Ås sentrum illuatrasjonsplakat

Folkemøte Ås sentrum illuatrasjonsplakat

  

Folkemøte midt i valgkampen 1. september

Tid:    Torsdag 1. september kl 19.00
Sted:   Ås rådhus, kulturhuset
 
Program
19:00 Velkommen
19:10 Ås sentrum - Partienes visjoner, ideer og løsninger
20:10 Ås sentrum - UMB studenters visjoner, ideer og løsninger
20:30 Pause
20:45 Paneldebatt der publikum får anledning til å stille spørsmål til partiene om deres syn på utviklingen av sentrum
22:00 Avslutning

Last ned informasjonsplakaten her.