Fjernvarme Idrettsveien

Fjernvarme Idrettsveien

  

Fjernvarmen i Idrettsveien snart i mål

Sprengningarbeider og en del uforutsette saker har sinket arbeidet en del, men nå nærmer det seg slutten på gravingen.

Samtidig som det legges fjernvarmerør i Idrettsveien, har det blitt gravet en parallell grøft til kommunens vann- og kloakkledninger. I et parti måtte man sprenge, det holdt ikke bare å pigge opp grunnen. Mye grunnvann, og en kald vinter, har også bydd på utfordringer.

Prosjekleder Ola Rypås forteller at et år etter oppstarten med fjernvarme i Ås sentrum, ligger man så og si helt i rute.

- Dette er takket være velvillig saksbehandling i kommunen, samt god service og oppfølging. Vi har fått kjappe avklaringer på viktige spørsmål, understreker Rypås.

Han poengterer at sikkerheten alltid er viktig, og at man derfor har benyttet grøftekasser for å forhindre utglidning av masse. Etter at de fikk fjernet en bjørk ved innkjøringen til Prix, har trafikken til og fra butikken gått greit.