icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Barnehage   ›   Felles informasjon for barnehagene
Foreldrebetaling barnehage

Endringer i maksimalprisen for barnehager

Det varsles om økte satser fra 1. januar 2019.

Publisert: 16. november 2017
sommerfugl

Lærende fremtid - morgendagens samfunn

Ås kommunes kommunale barnehager inviterer til to inspirasjonsdager, der teori og praksis skal synliggjøres ut i fra inspirasjon fra Reggio Emilia filosofien.

Publisert: 23. oktober 2018
studiebesøk barnehage

Studiebesøk i en kommunal barnehage

Ås kommune tar etter forespørsel i mot studiebesøk fra barnehager eller personer tilknyttet barnehagefeltet.

Publisert: 11. juli 2018
Ås kommune logo

Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbud

Barn som har særlig behov for det har rett til spesialpedagogisk hjelp. Kommunen skal også sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et tilrettelagt barnehagetilbud.

Publisert: 04. juli 2018
Plan overgang barnehage - SFO-skole

Plan for overganger

Fra barnehage til skole/SFO og fra barneskole til ungdomsskole

Målet med planen er å styrke samarbeidet mellom enhetene, gi hvert enkelt barn en god overgang og skape en større helhet og sammenheng i barns oppvekstmiljø.
I planen finnes overgangsprosedyrer for overgangen mellom barnehage og skole/SFO, og mellom barneskole og ungdomsskole.

Publisert: 29. januar 2018
barnehage rådhusplassen

Oppdatering av venteliste for barnehage

Ås kommune vil oppdatere søkerlistene før hovedopptaket 1. mars.

Publisert: 08. januar 2018
Hovedopptak barnehage, barn som leker

Informasjon om samordnet barnehageopptak

Her finner du informasjon om rett til barnehageplass og om hovedopptaket.
In English

Publisert: 09. februar 2017
Illustrasjonsbilde for IST, administrativt system for barnehage, SFO og skole.

Søke om, endre eller si opp plass - barnehage / SFO

Oppvekstportalen for barnehage og SFO

Ås kommune har et felles system for opptak og administrasjon av barn i barnehage og SFO.

Publisert: 09. januar 2017
Fotografi av termometer

Sykt barn - hva gjør du?

I informasjonsbrosjyren, som du kan laste ned på neste side, finner du retningslinjer for hva du bør gjøre dersom barnet blir sykt.

Publisert: 28. august 2015
Illustrasjonsbilde for barnehagene i Ås

Foreldrebetaling i barnehager i Ås

Her kan du lese om foreldrebetaling i barnehage og om ordningene for redusert betaling.

Publisert: 15. juni 2015

Barnehage- og skoleruta for inneværende år 2018/2019

Her finner du oversikt over ferie og fridager for barnehager, skoler og SFO for skoleåret 2018/19.

Publisert: 21. mai 2015