icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Barnehage   ›   Felles informasjon for barnehagene i Ås
Hovedopptak barnehage, barn som leker

Informasjon om samordnet barnehageopptak

Her finner du informasjon om rett til barnehageplass og om hovedopptaket.
In English

Publisert: 09. februar 2017
Illustrasjonsbilde for IST, administrativt system for barnehage, SFO og skole.

Ny oppvekstportal for barnehage og SFO

Ås kommune har innført et nytt system for opptak og administrasjon av barn i barnehage og SFO.

Publisert: 09. januar 2017
Fotografi av termometer

Sykt barn - hva gjør du?

I informasjonsbrosjyren, som du kan laste ned på neste side, finner du retningslinjer for hva du bør gjøre dersom barnet blir sykt.

Publisert: 28. august 2015
Illustrasjonsbilde for barnehagene i Ås

Foreldrebetaling i barnehager i Ås

Her kan du lese om foreldrebetaling i barnehage og om ordningene for redusert betaling.

Publisert: 15. juni 2015

Plan for overgang barnehage - Skole/SFO

Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/SFO, ønsker Ås kommune å styrke samarbeidet mellom barnehage og skole/SFO. Målet er å sikre hvert enkelt barn en god overgang og skape en større helhet og sammenheng i barns oppvekstmiljø.

Publisert: 29. mai 2015

Barnehage- og skoleruta for Ås kommune

Her finner du oversikt over ferie og fridager for barnehager, skoler og SFO.

Publisert: 21. mai 2015

Søke om ny plass, overføring eller endret oppholdstid i barnehagen

Kommunen har tatt i bruk et nytt fullelektronisk opptakssystem for søknad om barnehagplass.

Publisert: 19. mai 2015