Ås rådhus

Ås rådhus

Fastsetting av planprogram for kommuneplan 2015-2027

Kunngjøring av kommunestyrevedtak i møte 18.06.2014, K-sak 46/14.

Tips en venn Skriv ut

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 18.06.2014, K-sak 46/14, fastsatte planprogram for Kommuneplan 2015-2027 i medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 og § 11-13. I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 7 oversendes herved kopi av planprogrammet til dere som har avgitt høringsuttalelse til forslag til planprogram. Planprogrammet kan også fås ved henvendelse til Servicetorget, Skoleveien 1, 1430 Ås. Planprogrammet kan også lastes ned her

Hovedhensikten med planprogrammet er å redegjøre for den kommende planprosessen, samt fastsette utredningsprogrammet for kommuneplan 2015-2027. Vedtatt planprogram legger premisser for videre arbeid med kommuneplan 2015-2027. 

Det er ikke klageadgang på fastsettelsen av planprogrammet, jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og § 11-15, da fastsetting av utredningsplikten er en prosessledende beslutning som ikke faller inn under definisjonen av enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2. Dette til orientering. 

Plan- og utviklingssjefen i Ås