icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Farsdump lagt rett utenfor inn og utkjørsel

Vei
2018-11-07 23:57 (#52688)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Feltspatveien 41, 1435 Ås
Kart (59.6543632, 10.80681770000001)


Dere er i ferd med å anlegge fartsdump rett utenfor utkjørselen vår, (mellom naboens og vår utkjørsel)noe som innbærer at det blir vanskelig å rygge ut, uten å skade bilen. Det blir i så fall Ås kommunes ansvar , dersom bilen blir skadet . Jeg ber om at dere umiddelbart stopper dette arbeidet , da fartshumper er lagt helt malplassert . Det må være en feil . Vi ble heller ikke varslet om dette på forhånd.