Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Enhet for rus og psykisk helse

Rustjenesten har flyttet ut av NAV og inn til psykisk helsetjeneste. I den forbindelse har enheten fått nytt navn.

Tjenesten har nå flyttet til lokaler i Tunveien 2, Moer sykehjem. Inngang ved kapellet og hjemmesykelpleien.

Åpningstidene er :
Mandag-fredag: 08.00-15.30.

Telefon: 64 96 25 90
Sentralbord: 64 96 20 00