Logo for valg med riksløve i gull

  

Endelig valgoppgjør

Resultatet fra kommunevalget 2019 er klart.