Follo Ren avfallsbil

Follo Ren avfallsbil

  

Ekstra avfallshenting fra Follo Ren

Det er leid inn ekstra mannskap med lokal kunnskap slik at man får unna søppel som har hopet seg opp.
Det er leid inn ekstra mannskap med lokal kunnskap, som skal hjelpe de  nye sjåførene og Ragn Sells følges opp hver dag av Follo Ren.

Det vil bli hentet søppel i dag og i morgen og da blir det gjort opp status. Er det fortsatt avvik, vil det også bli kjørt på søndag.

En krisebil er bemannet kontinuerlig for å ta alle avvik.
 
Alle telefonlinjer til Follo Ren er åpne og en egne krisetlf er bemannet hver dag fra 15.30 til 22.00.
 
Se også hjemmesiden til Follo Ren.