icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Skatt og avgifter   ›   Eiendomsskatt
Kulturhus og bibliotek

Eiendomsskatt 2017

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak K-103/16 den 14.12.2016, kunngjøres den vedtatte skattesats for kommunal eiendomsskatt skatteåret 2017.

Publisert: 28. februar 2017
Ås rådhus inngang Skoleveien

Fristen for å søke om fritak for eiendomskatt er 1. oktober året før

Vi minner om at fristen for å søke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven §7 er alltid 1. oktober. Mer informasjon finner du her. Søknadsskjema på neste side.

Publisert: 21. februar 2017
Kommunevåpen Ås

Eiendomsskattetaksering av alle eiendommer i Ås kommune 2016-2017

Kommunestyret i Ås har vedtatt at alle bolig- og fritidseiendommer skal takseres i 2016/2017. Det er ikke vedtatt eiendomsskatt for disse eiendommene i 2017.

Vedtaket medfører en ny almenn taksering for alle eiendommer i Ås kommune, og takseringsarbeidet vil gjennomføres som tidligere varslet. Dette betyr at alle næringseiendommer vil få nye takster i 2017.

Publisert: 21. februar 2017
Ås kulturhus

Informasjon om eiendomsskatten

Ås kommune har eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom og skattesatsen er 6 promille av eiendomsskattetaksten på eiendommen.

Publisert: 22. februar 2016