icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skatt og avgifter   ›   Eiendomsskatt
Aas_kommunevaapen_2016_liggende_smal_ingress

Varsel om taksering av boliger og fritidseiendommer for eiendomsskatt

Kommunestyret i Ås har vedtatt at det skal settes i gang taksering av boliger og fritidseiendommer i Ås.

Publisert: 29. september 2020
Ås kulturhus

Informasjon om eiendomsskatten

Ås kommune har eiendomsskatt på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum og skattesatsen er 7 promille av eiendomsskattetaksten på eiendommen.

Publisert: 03. september 2020