Logo Norges Kvinne- og Familieforbund

Logo Norges Kvinne- og Familieforbund

Du er bedre enn du tror!

Møte med tema digital mobbing - eller mobbing generelt, Ås videregående skole torsdag 30. oktober kl 18.30.

Tips en venn Skriv ut

Har dere hørt eller lest om dette ondet som har utviklet seg til å bli et alvorlig samfunnsproblem? Det lever sitt liv blant folk i alle aldre, ikke minst blant barn og unge som har tilgang til nettet og fører til ubotelig skade for dem som blir utsatt for denne type mobbing.

Ås K&F inviterer til samarbeid om et større arrangement for å sette lys på dette fenomenet der vi kan få mer kunnskap om hvordan og hvorfor det skjer og hvilke aldersgrupper som er utsatt.

Vi har fått hjelp av Ås bibliotek for å skaffe en foredragsholder som kjenner problemet ut og inn. Kristin Oudmayer, forfatteren av boka ”Du er viktigere enn du tror” er tilknyttet Unicef og arbeider gjennom sin foredragsvirksomhet for å få en slutt på fenomenet gjennom å spre opplysning for å få folk til å forstå rekkevidden av problemene som oppstår. I tillegg vil vi invitere noen unge som har kjent problemet på kroppen og som kan fortelle hvordan det kjennes å bli gjenstand for mobbing.

Alle skolene i bygda er blitt informert om arrangementet og stiller seg bak det i erkjennelsen av behovet for å få problemene belyst og at vi tar tak i det på hver vår plass. Vi ønsker mer enn prat, vi ønsker at du og vi alle erkjenner vårt ansvar og gjør vår lille innsats for å snu den beklagelige utviklingen.

Vi trenger dere alle som deltagere på møtet der publikum vil få anledning til å uttale seg og stille spørsmål. Vi er ute i god tid for at dere ikke skal legge et viktig møte på denne dagen og har valgt torsdag 30. oktober kl 18.30 på Ås videregående skole. Vi ønsker ”stinn brakke” på dette folkemøtet og håper dere vil bidra til å gjøre det kjent for deres medlemmer.

Ta gjerne kontakt med oss i styret dersom du har noe å bidra med, moralsk eller hva det måtte være for å stå sammen med Ås K&F i denne saken som er et av vår tids alvorligste samfunnsproblemer. Det angår oss alle på en eller annen måte. Vi trenger også økonomisk støtte fra din organisasjon for å dekke utgiftene til møtet. Dersom fem frivillige organisasjoner i Ås går med oss i et spleiselag med kr 1000 hver, vil vi kunne lande med balanse i regnskapet. Det hadde vært fint om ditt lag kunne bli med i dette spleiselaget.

Med vennlig hilsen fra Ås kvinne - og familielag