Illustrasjonsbilde ansiktsmaling

Nå kan frivillige organisasjoner søke tilskudd fra Ås kommune. Frist 15. mars.

  

Søk om driftstilskudd og inkluderingstilskudd

Nå kan du søke driftstilskudd og inkluderingstilskudd til frivillige organisasjoner i Ås kommune. Søknadsfristen er 15. mars.

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Før du søker: Les retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune

Søk om driftstilskudd til kulturarbeid
 
Søk om integreringstilskudd (se punkt 4c i retningslinjen)
 
Dersom du har spørsmål til tilskuddsordningen, kan du kontakte enhetsleder kultur, idrett og frivillighet Camilla Sæbjørnsen på telefonnummer 959 39 720 eller 64 96 20 90.
 
Eller send spørsmålet ditt på e-post
 
Søknadsfristen for tilskuddsordningen er 15. mars 2020.