icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Drift og vedlikehold

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Teknisk

  Beskrivelse

  Tjenesten omfatter:

  • Bygningsmessig tilsyn og vedlikehold av bygningene.
  • Drift av tekniske installasjoner knyttet til kommunens bygninger
  • Innkjøp av drift ? og vedlikeholdsmateriell
  • Tilstrebe energiøkonomisering
  • Bygningsmessig helse, miljø og sikkerhet.

  Formål

  Sørge for kostnadseffektiv drift, vedlikehold og utvikling og av byggingsmassen.
  Ivareta verdiene av kommunens eiendommer på kort og lang sikt.
  Ivareta det operative eieransvar for Ås kommune

  Målgruppe

  Målgruppen er brukere av kommunale bygg og bygg kommunen leier.

  Kriterier/vilkår

  Brukerne kan forvente at vedlikehold og rehabilitering vil bli utført i prioritert rekkefølge, så langt eiendoms ? avdelingens budsjett rekker.

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Alle henvendelser går til eiendomsavdelingen som legger inn oppgavene i vedlikeholds -/ rehabiliteringsplanen og utføres i følge denne.
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eiendom og bolig

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Teknikk og miljø
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 10:33