icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Drift og vedlikehold

Generelt om tjenesten

Tema

- Teknisk

Beskrivelse

Tjenesten omfatter:

  • Bygningsmessig tilsyn og vedlikehold av bygningene.
  • Drift av tekniske installasjoner knyttet til kommunens bygninger
  • Innkjøp av drift ? og vedlikeholdsmateriell
  • Tilstrebe energiøkonomisering
  • Bygningsmessig helse, miljø og sikkerhet.

Formål

Sørge for kostnadseffektiv drift, vedlikehold og utvikling og av byggingsmassen.
Ivareta verdiene av kommunens eiendommer på kort og lang sikt.
Ivareta det operative eieransvar for Ås kommune

Målgruppe

Målgruppen er brukere av kommunale bygg og bygg kommunen leier.

Kriterier/vilkår

Brukerne kan forvente at vedlikehold og rehabilitering vil bli utført i prioritert rekkefølge, så langt eiendoms ? avdelingens budsjett rekker.

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Alle henvendelser går til eiendomsavdelingen som legger inn oppgavene i vedlikeholds -/ rehabiliteringsplanen og utføres i følge denne. ___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Eiendom og bolig

Ansvarlig enhet

Avdeling:Teknikk og miljø

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 10:33