icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Døgnåpne vakttelefoner

Døgnåpne vakttelefoner

Vakttelefoner utenom ordinær arbeidtid

Tips en venn Skriv ut

Nødtelefoner

Brann: 110    Politi: 112    Ambulanse: 113    Legevakt: 116 117

Vann og avløp

Utenfor arbeidstid ring 959 39 727.
Kontakt sentralbordet 64962000 i arbeidstiden.

Kommunale bygninger

Kommunale bygninger: 959 39 659

Follo Brannvesen IKS

64 85 10 00 er betjent fra kl. 08.00 til kl. 15.30
Telefonnummer som skal benyttes hvis det ikke brenner.

Viltvakta

Ved viltpåkjørsler/kollisjon meld fra til politiet på 02800. Politiet vil kontakte viltvakta. 

Ved andre akutte hendelser med vilt (ikke husdyr som katt, hund, sau) kontakt Follo landbrukskontor (64 96 20 87) eller viltvakta ( 64 96 20 70).   

Veterinærvakt

64 94 00 40

Follo barnevernvakt - Ski

Telefon direkte: 917 19 615
Via politi: 64 85 16 00/02800

Hjemmesykepleien- vakttelefon

Distrikt Sør 959 39 605                                   Distrikt Nord 959 39 604

Moer sykehjem etter kontortid

Bogruppe 1A: 64 96 25 10                             Bogruppe 2A: 64 96 25 14
Bogruppe 1B: 64 96 25 11                             Bogruppe 2B: 64 96 25 15
Bogruppe 1C: 64 96 25 12                             Bogruppe 2C: 64 96 25 16
Bogruppe 1D: 64 96 25 13                             Bogruppe 2D: 64 96 25 17
Bogruppe 1E: 64 96 25 84 / 25 85                Aktivitetssenteret 1F: 64 96 25 19

Krise- og incestsenteret Follo

Telefon: 64 97 23 00

Politiet Follo

Telefon 02800

Demensomsorgen, bogrupper og dagavdelinger i Tunveien 5, 7 og 9

Tunveien 5

 • Bogruppe 5A tlf.nr: 474 66 703
 • Bogruppe 5B tlf.nr: 474 46 704

Tunveien 7

 • Bogruppe 7A tlf.nr: 474 66 702
 • Bogruppe 7B tlf.nr: 959 39 687

Tunveien 9

 • Bogruppe 1A tlf.nr: 64 96 23 11
 • Bogruppe 1B tlf.nr: 64 96 23 12
 • Natt tlf.nr : 64 96 23 53
   
 • Bogruppe 2A tlf.nr: 64 96 23 13
 • Bogruppe 2B tlf.nr :64 96 23 14
 • Natt.tlf.nr: 64 96 23 54
   
 • Bogruppe 1C tlf.nr: 64 96 23 19
   
 • Dagavdeling 1 tlf.nr:64 96 23 64
   
 • Dagavdeling 2 tlf.nr:64 96 23 67