Den kulturelle skolesekken

Tips en venn Skriv ut

Den kulturelle skolesekken (DKS)                                                                                 Copy of illustrasjoner kulturskolen  017

 

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsning og det er Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) som har det nasjonale ansvaret for DKS. 

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv

 

Ås ble i 2016 direktekommune, det betyr at DKS nå programmeres og administreres fra Kulturskolen i Ås i tett samarbeid med Ås bibliotek (litteratur og kulturarv). 

For aktører som ønsker å komme med forslag til Den kulturelle skolesekken i Ås kan henvendelser rettes til koordinater Siri Angell Flengsrud på mail: Siri.Angell.Flengsrud@as.kommune.no

 Frist for å sende inn forslag er 1.november

 

Som en del av den lokale DKS-modellen har Kulturskolen et eget prosjektbasert rulleringsprogram hvor pedagoger fra Kulturskolen, innenfor ulike kulturuttrykk, arbeider med hele klassetrinn en full skoledag, en gang i uken i en 6-7 ukers periode. Dette gir elevene en unik mulighet til å ta del i hele den kunstneriske prossessen hvor man eksempelvis lager en utstilling eller en oppsetning sammen med kunstneren og pedagogen som leder aktiviteten. En viktig faktor er det tette samarbeidet mellom kulturskolen og grunnskole ved at lærerne ved skolene er med i realiseringen av aktivitetene.  Prosjektene planlegges og forankres gjennom en toårsplan med alle grunnskolen i kommunen. I løpet av denne perioden får alle grunnskolene besøk av utøverene fra skolesekkens lokale prosjektmodell.


  •