Bilde fra sykkeldagen 2018. Foto: Ellen Margrete Ceeberg

Bilde fra sykkeldagen 2018. Foto: Ellen Margrete Ceeberg

Rullering av tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune

Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 rulleres hvert år. Ås kommune ønsker innspill til tiltak fra innbyggere, skoler, barnehager, velforeninger med flere. Høringsfrist 24. mars 2019.

Tips en venn Skriv ut

Gjeldende tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 er den konkrete oppfølgingen av sykkel- og gåstrategi for Ås kommune (2018-2030). Tiltaksplanen beskriver tiltak innenfor de åtte hovedinnsatsområdene i Sykkel- og gåstrategien. Tiltakene og den jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører er nødvendig for å oppnå de vedtatte målene i strategien. Dette omfatter blant annet infrastruktur-tiltak som nye gang- og sykkelanlegg, sykkelparkering, drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg og ulike kampanjer og informasjonsarbeid.

Høringsinnspill

Det er mulig å spille inn tiltak innen de åtte satsingsområdene i strategien/tiltaksplanen. Det er lurt å sette seg inn i hvilke tiltak som ligger inne i tiltaksplanen allerede før du sender innspill. Innspill vil bli vurdert og tiltaksplan vil bli lagt frem for behandling i kommunestyret før sommeren 2019.

Hvis du har innspill som gjelder trygging av skolevei, reasfaltering, eller fartsdempende tiltak, bør disse spilles inn i rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet. Informasjon om rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet finner du her.

Her finner du Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022.

Høringsfrist 24. mars 2019.

Her kan du sende dine høringsinnspill til Ås kommune.

Eventuelle spørsmål vedrørende ovennevnte kan rettes til:

Siri Gilbert: siri.gilbert@as.kommune.no

Høringsdokumenter:

Hvis du trenger trykket versjon av tiltaksplan og høringsdokumenter, henvend deg hos Servicetorget på Ås rådhus.

Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022.

Høringsbrev

Høringsinstanser

Øvrige relevant informasjon:

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune (2018-2030)

Nettside om strategi og tiltaksplan for sykling og gange.