Militærkolonne foto, Forsvarets mediesenter (FMS)

Mats Grimsæth/Forsvaret

  

Øvelse Trident Juncture 2018

Øvelse Trident Juncture er NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og vil holdes i Norge i oktober–november 2018. Rundt 40 000 soldater fra over 30 land vil i denne perioden øve på å forsvare Norge.

Øvelse i Oslo og Akershus

Mye av materiellet som skal benyttes under Trident Juncture skal transporteres gjennom Akershus og Oslo. Fra september til desember vil det være militære kolonner som frakter materiell gjennom Oslo og Akershus. Les mer om opptreden rundt militære kolonner under trafikkinformasjon.

Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Oslo- og Akershusområdet. Spesielt kan det bli noen utfordringer i Nordbytunnelen grunnet pågående veiarbeid. Det vil være stor militær tilstedeværelse i og rundt Sessvollmoen, hvor en del av logistikken for øvelsen blir etablert.

I perioden september–november vil det være en del NATO-soldater som etablerer seg i Oslo og Akershus. På Sessvollmoen vil det bli stasjonert rundt 2000 deltakere. På Gardemoen vil det bli stasjonert rundt 500 deltakere og ti luftfartøy.

Aktivitetskalender i Oslo og Akershus

Aktivitetskalenderen tar for seg aktiviteten i fylket, måned for måned. I kalenderen finner du informasjon om når det er lite, moderat eller høy militæraktivitet i fylket. I tillegg vil du finner informasjon om hvilke veiakser og områder som blir berørt av øvelsen.

Følg denne linken for mer informasjon: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning