icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Skole og utdanning   ›   Voksenopplæring   ›   Aktuelt
Norskprøver

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner roser Ås kommune

Ås er en av kommunene som lykkes best når det gjelder integrering

– Tallene er de beste på ti år og viser at flere får mulighet til å ta en utdanning og sikre seg varig arbeid. Regjeringens strategi er tydelig på at arbeid og kunnskap er nøkkelen til integrering. Resultatene viser at vi er på rett vei, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ifølge Ås Avis.

Tips en venn Skriv ut

Nyankomne innvandrere som er bosatt i en kommune har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Blant dem som avsluttet programmet i 2018, gikk 55 prosent direkte over i arbeid eller utdanning, som altså er de høyeste tallene de siste ti årene.

– Det er viktig at flere kommer i jobb, slik at de kan forsørge seg selv og sine, og ta i bruk de ressursene som hvert enkelt menneske har. Det er også avgjørende for å sikre bærekraften i velferdssamfunnet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Økningen skyldes at flere har gått over til videregående opplæring enn tidligere år.

– I et land der stadig flere ufaglærte jobber forsvinner og krav til kompetanse øker, er det både gledelig og smart at den enkelte satser på utdanning. Forskningen er også klar på at utdanning tatt i Norge, beskytter mot frafall fra arbeidslivet, sier Sanner.

Det er liten endring i deltakernes alderssammensetning blant dem som avsluttet program i 2018 sammenlignet med 2017. Det er imidlertid stadig stor variasjon i resultatene mellom kommunene. Det viser tallene som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet årlig samler inn.

– Ser vi på kommunene med 20 deltakere eller flere i Akershus, har Eidsvoll, Ås og Bærum, for å nevne noen, gjort en kjempejobb. Der har rundt 7 av 10 deltakere gått direkte ut i jobb eller utdanning, sier kunnskapsministeren. I Ås var 65 prosent av innvandrere i arbeid i 2017. Dette er bare en marginalt lavere andel sysselsatte enn i befolkningen som helhet, som var på 67,4 prosent. – IMDis siste tall viser at mange kommuner gjør en god jobb med å få flere flyktninger over i arbeid eller utdanning. Men i tråd med Regjeringens integreringsstrategi, er det fortsatt viktig med høye ambisjoner. Kommunene må både ha kompetanse og lære av hverandre for at vi skal få enda bedre resultater, sier Halwan Ibrahim, fungerende direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I andre kommuner er det bare 3 av 10 som kommer videre.

– Tallene viser store variasjoner i resultater, både mellom fylker og mellom kommunene. Derfor er det viktig at vi fortsetter å stille krav, både til kommunene og den enkelte. For å sikre bedre integrering vil vi også styre bosetting slik at flere kommer til kommuner med gode resultater i integreringsarbeidet, og der de kan få jobb og kvalifisering, sier Sanner.

Det er resultatforbedring sammenlignet med 2017 også når vi ser på resultatene for kjønn, aldersgrupper, utdanningsnivå og de største nasjonsgruppene. Det er imidlertid stadig stor forskjell i måloppnåelse mellom kvinner og menn.

– Fremdeles står for mange innvandrere utenfor arbeidsliv eller utdanning, og det gjelder særlig kvinnene. Selv om både menn og kvinner gjør det bedre i år enn i fjor, ser vi faktisk at mennene trekker litt ifra. Derfor må vi følge opp integreringsstrategien og forsterke arbeidsrettede tiltak for kvinner, og åpne for samarbeid med sosiale entreprenører for å få flere i jobb, sier Sanner.

Du kan melde deg på norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og  statsborgerprøven på kompetansenorge.no

Linken: https://www.kompetansenorge.no/

Der vil du også finne eksempelprøver du kan trene på.  

Ønsker du å lese pensumet til samfunnskunnskapsprøve/statsborgerprøve, kan du gå på: samfunnskunnskap.no

Linken: http://www.samfunnskunnskap.no/